Działalność szkoleniowa

Prowadzimy:

Pomagamy:

Szkolenia zawodowe

Szkolenia Językowe

Szkolenia TIK

Warsztaty psychologiczne i kompetencyjne

Wybrać szkolenie

Znaleźć zatrudnienie po odbyciu szkolenia

Kontakt

+48 506 365 889

E-mail

fundacjadziedzictwa@gmail.com

Adres

Borowska 174, 50-554 Wrocław